budowa domów

Materiały murowe – podział i konstrukcje

Materiały murowe służą do wznoszenia murów i ścian, a ich parametry określane są przez ścisłe normy. Z uwagi na rodzaj tworzywa, wyróżniamy następujące rodzaje materiałów murowych: ceramiczne, silikatowe, z betonu, z kamienia naturalnego i sztucznego oraz autoklawizowanego betonu komórkowego. Drugi podział dotyczy tolerancji wymiarów elementów murowych, wyrózniający dwie grupy: materiały murowe do murowania na zwykłe spoiny oraz materiały murowe do murowania na cienkie spoiny.

Grupy materiałów murowych do budowy domu

Biorąc pod uwagę parametry geometryczne materiałów, wyróżnia się poszczególne grupy: grupę 1, grupę 2, grupę 3 oraz grupę 4. Beton komórkowy oraz kamień sztuczny i naturalny zaliczane są do grupy 1. Wymagania określające poszczególne grupy są konkretnie sprecyzowane w odniesieniu do ich parametrów i właściwości oraz odporności na poszczególne czynniki.

fot. pixabaycom | cc0

Materiały murowe i zaprawa murarska

Materiały murowe to nie wszystko. Do wznoszenia murów stosuje się dodatkowo zaprawę murarską, która występuje w różnych formach:

  • zaprawy murarskie zwykłe
  • zaprawy murarskie do cienkich spoin
  • zaprawy murarskie lekkie, produkowane fabrycznie bądź wytwarzane na miejscu budowy

Istotny jest fakt, iż normy i odporność na uszkoczenia mechaniczne i ściskanie dla zapraw produkowanych fabrycznie, określana jest przez producenta, natomiast dla zapraw produkowanych na miejscu budowy, określana jest na podstawie przyjętych proporcji objętościowych składników.