Ubezpieczenie niskiego wkładu w kredycie hipotecznym

Ubezpieczenie niskiego wkładu w kredycie hipotecznym to ubezpieczenie jedynie z nazwy, ponieważ ma za zadanie chronić bank, a nie kredytobiorcę. Bank wymaga dodatkowego zabezpieczenia w momencie, gdy klient nie ma środków na pokrycie 20% wkładu własnego. Przykładowo można powiedzieć, że w momencie, gdy mieszkanie kosztuje 300 tysięcy, kredytobiorca powinien wnieść 60 tysięcy wkładu własnego, a pozostała część zostanie udzielona w formie kredytu hipotecznego. Nie posiadając takiej sumy, bank wymaga dodatkowego ubezpieczenia niskiego wkładu w kredycie hipotecznym.

Na czym polega ubezpieczenie niskiego wkładu w kredycie hipotecznym?

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego to dodatkowe zabezpieczenie na banku, w momencie, gdy klient nie posiada wystarczających środków na pokrycie wkładu własnego, wynoszącego 20% wartości nieruchomości. Jest to więc pewnego rodzaju uzupełnienie wpłaty własnej. Na czym to polega i jak ubezpieczenie wygląda w praktyce? Ubezpieczyciel, który oferuje ubezpieczenie niskiego wkładu na kredyty mieszkaniowe, przejmuje od klienta banku odpowiedzialność za część jego długu wobec instytucji bankowej.

fot. pixabaycom | cc0

Jeżeli kredytobiorca nie będzie w stanie spłacać hipoteki i przestanie płacić raty, bank w związku z tym zdecyduje się na wypowiedzenie umowy kredytowej. 90% kwoty wierzytelności ściągnie bezpośrednio od kredytobiorcy, natomiast 10%, które zostało wcześniej zabezpieczone ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego, ściągnie od ubezpieczyciela. W praktyce wygląda to tak, że zamiast okazywać bankowi, że mamy kwotę 20% wkładu własnego, połowę tej kwoty możemy zastąpić ubezpieczeniem.

Czy ubezpieczenie niskiego wkładu w kredycie hipotecznym jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego nie jest konieczne w momencie, gdy dysponujemy odpowiednią kwotą, wynoszącą nie mniej, niż 20% wartości nieruchomości. W przeciwnym razie jest ono niezbędne do tego, by w ogóle starać się o kredyt hipoteczny. Czasem zdarza się, że brakująca część wkładu jest kredytowana z podwyższoną marżą.